by

Så här skriver du ett bra rekommendationsbrev

Att skriva rekommendationsbrev åt en anställd, student, kollega eller någon...

Att skriva rekommendationsbrev åt en anställd, student, kollega eller någon annan du känner kan vara en stor uppgift, då rekommendationsbrevet kan vara avgörande för personen i frågas framtid. Rekommendationsbrev kan efterfrågas vid exempelvis anställningsprocesser eller vid antagningsprocesser till skolor.

Ett rekommendationsbrev följer, likt ett CV eller personligt brev ofta en speciell struktur och det är bra att veta vad som ska ingå i ett rekommendationsbrev innan du börjar skriva. Här delar vi med oss av våra bästa tips och exempel på vad som ska finnas med i rekommendationsbrevet!

Hur skriver man ett rekommendationsbrev?

Exempel på hur du kan skriva ett rekommendationsbrev:

  1. Inled med en vänlig eller formell hälsningsfras. Det går också bra att inleda med en rubrik som beskriver vad brevet innehåller om du hellre föredrar det.
  2. Därefter går du direkt över till att berätta vad syftet med brevet är och vem personen du vill rekommendera är.
  3. Skriv sedan en kort introduktion där du berättar vem du är, ditt förhållande till personen i fråga och din personliga erfarenhet eller expertis.
  4. Skapa en översikt över personens styrkor som du har upplevt dem och hur de relaterar till mottagaren av brevet. Lyft även gärna fram vad personen i fråga har arbetat med hos er, vilka egenskaper hen besitter och visa gärna med exempel på arbetsuppgifter hen utfört väl.
  5. Ett avslutande uttalande som sammanfattar varför den person du rekommenderar skulle passa bra till jobbet/utbildningen.
  6. Avslutningsvis skriver du en vänlig eller formell avslutningsfras och signerar brevet med din signatur. Skriv även datum och ort i samband med signaturen. Glöm inte att ange din kontaktinformation.

Kom ihåg att när du skriver ett rekommendationsbrev är det viktigt att du alltid skriver en unik rekommendation för personen du ska rekommendera.

Tips om formalia i ett rekommendationsbrev

  • Tänk på språket – i ett formellt brev som detta bör du använda ett formellt språk som är korrekt och undvika uttryck som kan ge brevet ett oseriöst intryck. Förkortningar och slangord bör inte användas i det här sammanhanget.
  • Tänk på brevets struktur – Det bör inte vara för långt, men ska samtidigt lyfta fram det viktigaste. 1 A4-sida brukar vara ett bra riktmärke.

Astrid Lilja